ศาลปัตตานียกคำร้องเด็กหนุ่มเหยื่อถูกซ้อมในค่ายทหาร ศาลอ้างเหตุ คสช. ฉ...
คำพิพากษา โรงงานแป้งมัน ขอนแก่น...
คำพิพากษาคดีตากใบ...
ผลสำรวจ

ประเด็นสิทธิที่ทางสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนทำอยู่ ประเด็นใดน่าสนใจมากที่สุด

คดีหมิ่นพระบรมเดชาฯ (คดีอากง) - 33.3%
คดี สนช.(ปีนสภา) - 0%
คดีโรงไฟฟ้าชีวมวล จ.เชียงราย - 25%
คดีสิทธิชุมชน แม่อมกิ จ.ตาก - 0%
คดีซ้อมทรมาน นักศึกษายะลา - 41.7%
HRLA CHANNELS
FEED FACEBOOK